Vikingen - ideal och realitet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5AR775

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Vikingatiden är den mest kända perioden i skandinavisk förhistoria och högaktuell i populärkultur. Kursen ger en inblick i idéerna och resultaten från det mest ambitiösa forskningsprojekt om vikingar som någonsin funnits i Sverige - The Viking Phenomenon.

Utifrån olika perspektiv, såsom identitet, mobilitet, religion, våld, ofrihet och genus, och genom att använda alla till buds stående källor, befolkas det förflutna med människor både lika och olika oss idag. Senare tiders syn på vikingen studeras och diskuteras, där historiskt belagda realiteter ofta blandas med idealbilder i skapandet av förståelse och identitet. Dina kunskaper om perioden omsätts i jämförelser mellan aktuell forskning och populärkulturens bild av vikingen.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin