Informationssystem och affärsutveckling

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS238

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen introducerar centrala begrepp inom området informationssystem inklusive begrepp kring verksamhet, IT-system, konceptuella modeller och designforskning. De teoretiska kunskaperna i verksamhets- och systemutveckling används för att utveckla strategier för ledning och användningen av digitala resurser för att lösa utmaningar, skapa möjligheter för affärsutveckling och konkretisera innebörden av digitalisering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin