Kulturvårdens fält

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV766

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till kulturvårdens arbetsfält. Organisationen i Sverige, kulturvårdens aktörer, dess syfte, terminologi, problem och historiska utveckling behandlas på ett översiktligt sätt. Nuvarande internationella och inhemska trender i kulturvården samt aktuell forskning tas upp till diskussion. Du introduceras till olika aspekter av kulturvård som föremålsanalys, byggnadstekniska undersökningar, materialkunskaper, kulturhistorisk värdering och förebyggande vård. Avslutningsvis får du möjlighet att använda olika metoder för att lösa ett problem i projektform.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin