Introduktion till kulturarv och hållbarhet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV711

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en introduktion till kulturvård som område, med särskild betoning på relationer mellan kulturarv och hållbarhet. Kursen behandlar föränderliga relationer mellan dåtid, samtid och framtid, samt kopplar dessa till de hållbarhetsutmaningar som världen står inför. Materiella och immateriella kulturarv är resurser från det förflutna som återvinns, återbrukas på ett omsorgsfullt sätt, men som även kan vara en källa till konflikt. Kursen handlar om de sociala, ekonomiska och miljömässiga etiska avväganden och målkonflikter som uppstår när till exempel föremål, historiska byggnader och kulturmiljöer bevaras, används, utvecklas och avvecklas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin