Introduktion till geografiska informationssystem (GIS)

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU113

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Nästan all information i samhället kan positionsbestämmas och bli geodata. Du kommer i kontakt med geodata när du använder en kart-app för att hitta den snabbaste vägen till hotellet, när du hyr en elsparkcykel eller när du tittar på väderleksprognosen. Mängden geodata växer hela tiden!

Idag används GIS på många olika arbetsplatser, privata såväl som offentliga. Med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) kan geodata analyseras för att skapa underlag för beslut, prognoser eller strategier inom till exempel:

  • samhällsplanering
  • marknadsanalys
  • lokaliseringsanalyser inom industrin
  • klimatförändring
  • brottsförebyggande arbete
  • planering och analys av allmänna val
  • kultur- och miljövård
  • offentlig hälsovård
  • transport och logistik

Den här kursen ger dig en grundlig introduktion till praktiska metoder, centrala begrepp och aktuell forskning inom GIS. Den är uppbyggd kring praktiska övningar och projektarbete, som hjälper dig att utveckla din förmåga att använda GIS-mjukvara och geokodade data i olika sammanhang.

Kursen ger behörighet till fortsättningskursen Geografiska informationssystem (GIS) II.

Observera att kursen kan läsas i Uppsala endast på vårterminen och i Visby (Campus Gotland) endast på höstterminen.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin