Grundläggande statistik och dataanalys 1

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2ST135

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en grundläggande introduktion till statistisk deskription, sannolikhetslära och inferensteori. I kursen presenteras och diskuteras hur statistiska metoder kan användas för olika tillämpningsområden. I kursen ingår även en introduktion till programmering där du får lära dig hantera data för att genomföra statistiska analyser.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin