Konserveringsvetenskap

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV736

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är en introduktion till hur den fysiska miljön interagerar med det omgivande klimatet och vikten av att arbeta förebyggande. I kursen beskrivs ingående vad klimat är i form av temperatur, fuktighet, ljus och föroreningar, liksom hur dessa faktorer kan kontrolleras och styras till önskat inomhusklimat. Under kursen ges en orientering om synliga tecken på åldrande och förändring av material. Kursen omfattar grunderna för undersökning av föremål, byggnader och miljö på ett naturvetenskapligt sätt, och ger förutsättningar för mer ingående studier av bruk och bevarande, risker, förändringar och skador.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin