Demokrati

De flesta kanske vet att demokrati betyder folkstyre. Men hur förverkligar man bäst folkets vilja? På senare tid har populistiska partier, som är kritiska till delar av vårt demokratiska system, vunnit alltfler röster i allmänna val. En gryende främlingsfientlighet skapar konflikter och hotar demokratin. Vi ser också en nedgång i antalet länder som räknas som demokratier. Ett växande problem är också ”alternativa fakta” och halvsanningar som sprids via nätet. Vad och vilka kan man egentligen lita på? Den globala samhällsutvecklingen medför betydande utmaningar för det demokratiska och rättsstatliga systemet såväl nationellt som internationellt.

Vid Uppsala universitet finns en lång tradition inom demokratiforskning. Här finns också en växande tvärvetenskaplig forskning med starka forskningsmiljöer.

 Olika länders flaggor på flaggstänger.

Exempel på pågående forskning

Exempel på centrum, program och projekt

Demokrati och högre utbildning

Forskningsprogram som ska öka kunskapen om relationen mellan högre utbildning och demokrati och hur denna behöver utvecklas och förändras.

Demokrati och högre utbildning

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Samarbetsforum för Uppsala universitets forskning inom området. Det långsiktiga målet är att främja tvärvetenskaplig forskning och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön.

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

The Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Uppsala konfliktdataprogram är världens främsta leverantör av data om organiserat våld och det äldsta pågående datainsamlingsprojektet för inbördeskrig.

The Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Svenska institutet för internationell rätt, SIFIR

SIFIR arbetar med att främja forskning och undervisning i internationell rätt. Institutet arbetar för detta mål genom att köpa in folkrättslig litteratur till juridiska biblioteket, arrangera seminarier och konferenser och publicera vetenskapliga artiklar.Varje år delar institutet ut ett pris för bästa examensarbete i folkrätt: SIFIR Thesis Prize. Styrelsen består av medlemmar från juridiska fakulteten samt representanter från utrikesdepartementet.

Svenska institutet för internationell rätt, SIFIR

Institutet för Ryssland och Eurasienstudier (IRES)

Mångvetenskaplig forskning som har sina utgångspunkter i studiet av utvecklingar i Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna.

Institutet för Ryssland och Eurasienstudier (IRES)

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, där viktiga bidrag kommit från historievetenskaperna, samhällsvetenskaperna, kulturvetenskaperna och rättsvetenskaperna.

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin