Nationella kompetenscentrum

Vinnova, Energimyndigheten och Stiftelsen för strategisk forskning finansierar ett antal nationella kompetenscentrum där universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete bedriver forskning inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Uppsala universitet är hem till fem ledande nationella kompetenscentrum inom energiteknik och life science, som alla är ledande inom sina respektiva områden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin