Laboratory for Teaching Practices (TePlab)

Foto: Pixabay

TePlab (Laboratory for Teaching Practices) är en internationell nätverksbaserad forskningsmiljö inom didaktik som har vuxit fram ur forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses).

Fokus

TePlab studerar och utvecklar undervisningspraktiker i formella och icke-formella sammanhang. Forskningens mål är att öppna upp den så kallade svarta lådan, dvs att synliggöra och skapa kunskap om det faktiska arbete som en lärare eller facilitator utför – i såväl planeringen, undervisningen och efterarbetet – och dess konsekvenser för elevers eller deltagares lärande. Som ett laboratorium för undervisningspraktiker är TepLab involverade i både empirisk forskning och i samskapande aktiviteter med lärare, från förskola till universitet.

I TePlab genomför vi ämnesdidaktisk forskning och forskning på undervisningspraktiker som behandlar komplexa och kontroversiella frågor såsom hållbarhet, hälsa och andra samhällsfrågor med vetenskaplig relevans. Vi genomför också forskning fokuserad på facilitering och lärande inom hållbarhetsomställningar och den skapande processen som uppstår när lärare tillsammans med didaktiska forskare och ämnesexperter utvecklar lektionsplaner och undervisningsmaterial. I laboratoriet beaktar vi såväl praktiska, epistemologiska, politiska, etiska, estetiska som existentiella dimensioner av undervisning och vi genomför våra undersökningar i relation till utbildningens tre övergripande funktioner: kvalifikation, socialisation och personformering.

Kontakt

Leif Östman och Maarten Deleye

Seminarier

TePlab håller seminarier månadsvis på tisdagar, 13.15-15.
Kontakt: Maarten Deleye

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Maarten Deleye, Leif Östman
Gruppmedlemmar: Maarten Deleye, Leif Östman, Alexander Deveux (Ghent University), Ann-Kathrin Schlieszus (Heidelberg University), Azra Ates, Charlotte Ponzelar, Elisabet Jagell, Ellen Vandenplas (Ghent University), Eva Lundqvist, Frederik De Roeck (Ghent University), Hanna Hofverberg (Malmö University), Iann Lundegård (Stockholm University), Joacim Andersson (Malmö University), Jonas Risberg, Juliane Höhle (Ghent University), Karin Nordh, Karin Rudsberg (Örebro universitet), Katrien Van Poeck (Ghent University), Kristina von Hausswolff, Lennart Rolandsson, Lolita Gelinder, Malena Lidar, Malin Olsson, Mario Gaitan (Ghent University), Michael Håkansson (Stockholm University), Nadine Deutzkens (Ghent University), Pernilla Andersson (Stockholm University), Stefan Bengtsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin