Ämnesdidaktik i samhällsvetenskap och humaniora (ÄDISH)

Foto: Pixabay


Undervisning i geografi, historia, samhällskunskap och religion på alla stadier är i centrum för den forskning som bedrivs i ÄDISH. Forskningen som gruppen arbetar med undersöker till exempel vad som är viktigt och svårt för elever att lära sig i de olika ämnena och hur undervisning kan designas för att stödja elevernas lärande. Forskningen bedrivs utifrån en mångfald av teorier och metoder för att kunna bidra med kunskap om den komplexitet som karakteriserar undervisning i de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena. Studierna som genomförs kan vara tydligt ämnesspecifika med direkt koppling till skolans SO-ämnen samt mer ämnesövergripande med fokus på till exempel frågor om rättvisa, hållbarhet, mångfald och digital källkritik. Med en tydlig förankring i ämnesdidaktiska utmaningar bedrivs forskning i gruppen med relevans särskilt för blivande och aktiva lärare i skolans SO-ämnen.

Kontakt

Thomas Nygren

Seminarier

Gruppen har öppna seminarier en gång per månad. För mer information kontakta gärna Thomas Nygren

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Thomas Nygren
Gruppmedlemmar: Thomas Nygren, Malin Tväråna, Robert Thorp, Stefan Bengtsson, Mattias Arrhenius, Kajsa Kramming, Olle Nolgård, Olle Uppenberg, Virginia Beramendi Heine, Markus Al-Afifi Norberg, Johan Wickström, Pernilla Andersson, Malin Löfstedt, Anna Wrammert

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin