Matematikdidaktik

Foto: Pixabay


Forskning i matematikdidaktik handlar om undervisning och lärande i matematik. Den matematikdidaktiska forskningsgruppen i Uppsala studerar detta fenomen på olika sätt. Studierna rör alla utbildningsnivåer från förskola till universitet, såväl historiskt som i nutid. Detta inbegriper studier av styrdokument, fortbildningsprojekt, läromedel och prov - inklusive deras inbördes relationer - och klassrumsinteraktion. Gruppen studerar didaktiska aspekter av bland annat algebra, geometri, problemlösning, programmering och digitala verktyg. Teorier och metoder hämtas från det matematikdidaktiska fältet, men även från exempelvis sociologi, psykologi och lingvistik.

Gruppen har flera internationella och nationella samarbeten. Det handlar om deltagande i andra forskargrupper, men också organisering av nätverk och konferenser. Flera av gruppens medlemmar ingår i olika utvecklingsprojekt, exempelvis utveckling av läromedel och lärarfortbildningsprojekt.

Kontakt

Johan Prytz

Matematikdidaktikseminariet

Ges vissa tisdagar 10-12. Kontakta Johan Prytz för mer information.

Nordic Network for Algebra Learning startade våren 2016 på initiativ av forskare i algebradidaktik i Sverige och Finland. Syftet med nätverket är att dela med sig av idéer, utbyta erfarenheter och samarbeta i olika forskningsprojekt. Nätverkets medlemmar kommer från flera olika lärosäten i Sverige och Finland med tyngdpunkt vid Uppsala universitet och Åbo-akademin i Vasa. Medlemmarna består av doktorander samt nya och etablerade forskare inom forskningsområdet för algebradidaktik.

Nätverket har hittills anordnat konferenser vid olika universitet (se nedan) och kommer fortsätta att göra det. Avsikten är att ge minst en konferens per år. Dessutom finns det också mer informella möten med hela nätverket eller olika delar av nätverket.

Avsikten är att utöka nätverket så att alla nordiska länder är representerade. Skicka gärna en intresseanmälan till någon av kontaktpersonerna på denna webbsida.

Medverkande lärosäten

Åbo Akademi i Vasa: Kontaktperson: Ann-Sofi Röj-Lindberg.
Uppsala universitet: Kontaktperson: Lars Madej
Lapplands universitet i Rovaniemi: Kontaktperson: Anna-Maija Partanen.
Chalmers tekniska högskola: Kontaktperson: Johanna Pejlare.
Göteborgs universitet Kontaktperson: Cecilia Kilhamn.
Uleåborgs universitet: Kontaktperson: Peter Hästö.
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet: Kontaktperson: Heidi Strømskag
Agder University: Kontaktperson: Jorunn Reinhardtsen
Högskolan i Gävle: Kontaktperson Kristina Palm Kaplan

Genomförda konferenser

 • Stockholm University, Sept 20-21, 2023
 • Karlstad University, Dec 5-6, 2022
 • Zoom Aug 22, 2022
 • Zoom Dec 7, 2021
 • Zoom May 19, 2021
 • University of Uppsala, April 16-17, 2020
 • University of Oulu, May 15-17, 2019
 • University of Gothenburg, Aug 22-24, 2018
 • University of Lapland in Rovaniemi, Dec 7-8, 2017
 • Uppsala University, Nov 7-8, 2016
 • Åbo Akademi University in Vasa, May 30-31, 2016

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Johan Prytz
Gruppmedlemmar: Linda Ahl, Ida Bergvall, Synnöve Carlsson, Anneli Dyrvold, Pia Eriksson, Hanna Fredriksdotter, Laura Galeano, Gabriella Gejard, Matilda Hällback, Lars Madej, Tomas Persson, Johan Prytz, Iresha Gayani Ratnayake Wattegamaralalage, Olov Viirman, Kirsti Hemmi, Uff Thomas Jankvist, Cecilia Kilhamn, Yvonne Liljekvist, Kristina Palm Kaplan, Johanna Pejlare, Rimma Nyman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin