Civics Education Design Lab (CEDEL)

Foto: Pixabay

I forskargruppen Civics Education Design Lab (CEDEL) genomförs forskning med särskilt fokus på undervisningsdesign för lärande om samhälle, demokrati och mänskliga rättigheter. Forskargruppen undersöker utbildning om globalt medborgarskap ur flera perspektiv.

Till exempel undersöker forskare i CEDEL elevers kunskaper, färdigheter och attityder i relation till teorier om utbildning i mänskliga rättigheter, fredsutbildning och utbildning för hållbar utveckling.

Genom analys av internationella kunskapsmätningar undersöks till exempel hur interkulturell kompetens kan mätas på olika sätt. Vidare studeras i praktiknära forskning elevers kritiska tänkande och hur digital medborgarlitteracitet kan stimuleras genom olika typer av undervisningsdesign.

Utbildning för globalt medborgarskap ses som ett paraplybegrepp som täcker alla kunskaper, färdigheter och attityder som är nödvändiga för medborgare i en global värld. I forskningsmiljön används en mix av metoder för att bättre förstå till exempel undervisningens effekter på elevernas lärande i samhällskunskap kopplat till globala utmaningar för demokrati och mänskliga rättigheter. Kvasiexperimentella designstudier används för att bättre förstå hur olika didaktiska modeller kan användas i för att stimulera lärande i samhällskunskap och främja digital källkritik. Till exempel används seriösa spel med eye-tracking och experimentella metoder för att stimulera och utveckla elevers multiperspektivitet i en digital värld med falska nyheter.

Kontakt

Thomas Nygren

Mötestider

Månadsvis på torsdag eftermiddag.

Nätverk och samarbeten

  • Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS)
  • MDU School of Innovation, Design and Engineering
  • The Game School INN
  • Cambridge Social Decision-Making Laboratory
  • Stanford History and Education Group

Forskningsmiljöns koppling till utbildning

CEDELs forskare är alla verksamma inom olika kurser på lärarutbildningen och särskilt ansvariga för kurser i samhällskunskapsdidaktik för blivande lärare i samhällskunskap.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Thomas Nygren
Gruppmedlemmar: Stefan Bengtsson, Maria Rasmusson, Malin Tväråna, Evgeniia Efimova, Markus Al-Afifi Norberg, Virginia Beramendi Heine, Olle Nolgård, Pernilla Andersson, Thomas Nygren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin