Thomas Nygren

Akademiska meriter:
FD, Docent

Kort presentation

Jag är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap. Mitt breda forskningsintresse omfattar bland annat utbildning för internationell förståelse, historiskt tänkande, digital kompetens, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Jag leder projekten Nyhetsvärderaren, GÄCKA och SEGA:D och var expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation. Mottagare av utmärkelsen Gyllene förstoringsglaset och Fria pedagogiska priset.

Biografi

Jag är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap. Mitt breda forskningsintresse har ofta ett särskilt fokus på undervisningens utmaningar i historia och samhällskunskap. Jag forskar om bland annat utbildning för internationell förståelse, historiskt tänkande, digital kompetens, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Min tidigare forskning, genomförd även i Umeå och Stanford, har publicerats i böcker och tidskrifter om historia, utbildningsvetenskap och digital humaniora.

Bakgrund

Som lärare i historia och samhällskunskap fick jag möjligheten att beforska historieundervisningens praktik och även ämnets historiska utveckling. Resultaten presenterade i min avhandling visar att historia kan formuleras, förmedlas och uppfattas på mycket olika sätt, inte minst genom lärares olika undervisningsstrategier.

I forskningsprojektet "Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919-2009", under ledning av Daniel Lindmark, undersökte jag relationen mellan internationella riktlinjer och svensk historieundervisning 1927-2002, vilket synliggjorde komplexiteten i implementeringen. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och genomfördes i samarbete med Georg Eckert Institutet för läroboksforskning.

Inom forskningsprojektet "Media Places", under ledning av Patrik Svensson HUMlab Umeå universitet och finansierat av Knut and Alice Wallenberg stiftelsen, undersökte jag hur elever skriver historia när de använder digitala arkiv. Inom delprojektet "Sites of Knowledge Production as Media Places" i samarbete med Spatial History Project, Stanford University, studerade jag även hur digitala data och visualiseringar kan påverka kunskapskonstruktionen i historia i akademin.

Jag var även projektkoordinator och forskare i ett EU projekt under namnet European History Crossroads as Pathways to Intercultural and Media Education (EHISTO). Med stöd från EU:s Life Long Learning program använde vi populärhistoriska tidningar för att skapa digitala plattfromar till stöd för mediekritiskt tänkande och multiperspektivitet i undervisningen. Detta samarbete leddes av Susanne Popp, Augsburg universitet med deltagande forskare och lärare från Tyskland, Polen, Spanien och England; flera länder med flera olika historiska narrativ.

Forskning

För närvarande studerar jag i min forskning hur digitala medier kan användas för att vilseleda och stödja människors kritiska tänkande, framförallt i undervisningen i historia och samhällskunskap. Detta mot bakgrund av min tidigare forskning och ett års vistelse som gästforskare i digital humaniora vid Center for Spatial and Textual Analysis (CESTA), Stanford University, där jag undersökt undervisning om mänskliga rättigheter i Sverige och USA, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Jag var med som forskare i ett EU finansierat projekt mellan 2018 och 2021 för att förbättra kritiska tänkande och mediekunskap bland elever och undervisande personal. I projektet - Peer education and gamification against polarisation (PEGAP) - utvecklades, användes och utvärderades innovativa metoder och för att att avslöja desinformation och propaganda. Forskningen testade hur digitala verktyg mot manipulation på nätet fungerar i kombination med peer-education i Nederländerna, Belgien, Sverige och Tyskland. Samarbetet leds av Divergent och deltagande parter är Uppsala universitet, DROG, AEGEE, Schwarzkopf Stiftung och Fryshuset. Läs mer här

I ett annat EU projekt YouCheck! arbetade jag (2018-2021) tillsammans med forskare, lärare och journalister. Målet med YouCheck! projektet var att öka medvetenheten hos den breda allmänheten, utbildnings- och mediesamhället om desinformation som ett hot mot demokratin. YouCheck! syftade mer specifikt till att ge EU-medborgarna tillgång till de senaste framstegen inom bild- och video verifiering så att de kan agera på ett uppdaterat sätt när de möter vinklad och fejkad digital information. Projektet leds av Savoir*Devenir, Sorbonne (Frankrike) med universitet Rumänien (SNSPA), Spanien (UNED), och den franska pressbyrån AFP press som samarbetspartners. Läs mer här

Jag arbetar nu på olika sätt för att bättre förstå olika lärprocesser och hur detta kan stimuleras i en digital era. Inte minst är jag intresserad av att närmare studera hur forskning och digitala verktyg kan användas för att stödja och förstå undervisning på olika nivåer. På global nivå samarbetar jag med forskare från olika delar av världen för att bättre förstå vad elever i olika skolkontexter lär sig om mänskliga rättigheter, fred och hållbarhet. Denna forskning är knuten till en forskningsnod (GLOC) som jag ledde.

I projektet Nyhetsvärderaren studerade jag tillsammans med forskare i psykologi, media, IT samt designers och tusentals ungdomar trovärdigheten i ungas nyhetsflöden och hur digitala verktyg kan användas för att främja digital källkritik. Projektet delfinansieras av Vinnova och är ett samarbete med Vetenskap och allmänhet och Rise interactive. Läs mer här

Jag leder ett forskningsprojekt "GÄCKA Generella och ämnesspecifika arbetssätt för digital källkritik" där jag tillsammans med forskare och lärare undersöker digital källkritik över ämnesgränser. Hur olika arbetssätt kan stödja (a) inokulering, (b) lateral läsning och (c) ämnesspecifik digital källkritik undersöks i denna praktiknära designsstudie som finansieras av Skolforskningsinstitutet. Läs mer här

Jag leder även projektet SEGA:D där vi skapar digitala miljöer för att utforska potentialen hos spel för att lära ut förmågan att skilja mellan korrekt och vilseledande information i sociala medier. Projektet finansieras av MPF och finns beskrivet här

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Thomas Nygren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin