1.6 Rektorsråd

Del av Universitetets ledning

Rektor har tillkallat följande personer för att såsom rektorsråd tillsammans med universitetsledningen arbeta med fakultetsövergripande frågor:

Rektorsråd för lika villkor: professor Åsa Cajander

Rektorsråd för god forskningssed: universitetslektor Stefan Eriksson

Rektorsråd för forskningsinfrastruktur: professor Karl Michaëlsson

Rektorsråd för Campus Gotland: Universitetslektor Jenny Helin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin