Rektorsråd

Rektor har utsett fem personer för att de som rektorsråd ska arbeta med utvalda frågor tillsammans med universitetsledningen.

Rektorsråd för lika villkor

Porträttfoto på Åsa Cajander

Rektorsråd för forskningsinfrastruktur

Porträtt Carl Michaelsson.

Rektorsråd för god forskningssed

Porträttfoto på Stefan Eriksson

Rektorsråd för Campus Gotland

Porträttbild på Jenny Helin i halvfigur utomhus i Visby en solig dag.

Rektorsråd för externa relationer

Porträttfoto på Johan Tysk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin