Rektorsråd

Rektor har utsett fyra personer för att de som rektorsråd ska arbeta med utvalda frågor tillsammans med universitetsledningen.

Rektorsråd för lika villkor

Porträttfoto på Åsa Cajander

Rektorsråd för forskningsinfrastruktur

Porträttfoto på Kristina Edström

Rektorsråd för god forskningssed

Porträttfoto på Stefan Eriksson

Rektorsråd för Campus Gotland

Porträttfoto på Olle Jansson

Rektorsråd för externa relationer

Porträttfoto på Johan Tysk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin