Ledningsråd

Caroline Sjöberg

Porträttfoto på Caroline Sjöberg

Universitetsdirektör

Studentrepresentanter

  • Anton Sánchez Sulejmani, ordförande Uppsala studentkår
  • Tim Nedergård, ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår
  • Maria Idrén, vice ordförande med utbildningsansvar Uppsalaekonomerna

Övriga i ledningsrådet

Daniel Gillberg, planeringsdirektör, Pernilla Björk, kommunikationsdirektör, Tony Hansson, chef för områdeskansliet medicin och farmaci, Johan Lundborg, chef för områdeskansliet humaniora och samhällsvetenskap, Måns Östring, chef för områdeskansliet teknik och naturvetenskap och Per Abrahamsson, akademiombudsman vid juridiska avdelningen, Fredrik Blomqvist, säkerhetschef

Vad gör ledningsrådet?

Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet fattar inte beslut. Det förutsätts dock att rektor samråder med ledningsrådet i viktigare principiella och strategiska frågor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin