Föräldraledighet och vab

Föräldraledighet

Som nybliven förälder har du rätt att vara helt ledig tills barnet blivit 18 månader. Vid adoption har du rätt att vara helt ledig i 18 månader från och med när du får barnet i din vård. Du kan även vara partiellt föräldraledig till barnet är 8 år eller avslutat första skolåret. Som statligt anställd har du också möjlighet att vara partiellt föräldraledig upp till det skolår då barnet fyller 12 år.

Vab - vård av barn/tillfällig föräldrapenning

Den tillfälliga föräldrapenningen används när barnet är sjukt eller när ordinarie vårdare är sjuk eller har fått förhinder. Den tillfälliga föräldrapenningen kan överlåtas till annan person när ingen av föräldrarna kan stanna hemma från arbetet, till exempel till förvärvsarbetande mor- och farföräldrar eller annan person.

Ansök om ersättning för vab hos Försäkringskassan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin