Mer information om vab/tillfällig föräldrapenning

  • Vab används när barnet är sjukt eller när ordinarie vårdare är sjuk eller har fått andra förhinder.
  • Kan överlåtas till annan person när ingen av föräldrarna kan stanna hemma från arbetet, till exempel till förvärvsarbetande mor- och farföräldrar eller annan person.
  • Läkarintyg krävs från och med den åttonde kalenderdagen. Läkarintyget registrerar du hos Försäkringskassan, det ska inte skickas till arbetsgivaren.
  • Kan betalas ut i 120 dagar per år för ett barn.
  • Kan betalas ut i 60 dagar per år för ett barn när ordinarie vårdare blir sjuk.
  • Huvudregeln är att kan du få ersättning för vab om barnet inte har fyllt 12 år. Den undre åldersgränsen är 8 månader.

Ansökan

Om du behöver vabba meddelar du din chef. När du är åter i tjänst ska du egenrapportera ledighet för vab i Primula.

Tillfällig föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning utbetalas av Försäkringskassan och du ansöker själv om att få ersättningen utbetald.
Information och ansökan om tillfällig föräldrapenning (Försäkringskassans webbplats)

Om du har inkomster över Försäkringskassans basbeloppstak betalar universitet en kompletterande ersättning på de inkomster som överstiger basbeloppstaket. Ersättningen utgår för maximalt 10 arbetsdagar per år och utbetalas per automatik i samband med att löneavdrag görs för de dagar du registrerat vård av barn i Primula.

Återtagande av vab

Återtagande av vab sker genom att du skickar e-post till Löneenheten, lon@uu.se, med information om att du inte var ledig den aktuella dagen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin