Tentamen

Du registrerar dig till tentor i Ladok senast 12 dagar innan tentamenstillfället. I Ladok hittar du även datum, tid och plats för alla salstentor senast fem veckor innan kursstart.

Uppsala universitets sida om tentamen

Hand som skriver i block

Institutionens tentor skrivs överlag som e-tentor i Inspera. Där hittar du din skrivna tenta när den är bedömd.

Utlämning av tentor sker genom att du mejlar Ekonomikums reception. Skrivningarna finns tillgängliga i tentamensutlämningen två år efter respektive tentamen.

Omprövning av betygsbeslut sker om nya omständigheter uppstått eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel ska rättas till.

För att begära omprövning fyller du i blankett för omprövning (pdf) Pdf, 174 kB.. Läs instruktionerna i blanketten noga. Om det gäller en e-tenta mejlar du blanketten till info@fek.uu.se.

Kursens examinator granskar inkommen begäran om omprövning och fattar därefter beslut. Examinators beslut kan inte överklagas till högre instans. Om du begärt omprövning hos examinator och inte fått gehör kan du vända dig till Uppsala universitets betygsombudsman. Betygsombudsmannen kan utreda om bedömningsprocessen gått rätt till. Det är dock viktigt att notera att betygsombudsmännen inte själva kan ändra betyg eller fatta andra beslut.

Kurslitteratur ändras regelbundet, dels i form av nya upplagor av tidigare böcker, dels i form av nya böcker och artiklar. Du rekommenderas därför att tentera av respektive kurs samma termin som du läser den. Ändrad kurslitteratur är inget skäl till att begära en extra tentamen. Examinationen baseras alltid på gällande litteraturlista, vilken du kan söka fram i kursplanen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin