Självständigt arbete i biologi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG210

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen är ett examensarbete på kandidatnivå. Du skriver individuella texter men arbetar mycket i grupp. Kursen baseras framför allt på litteraturstudier och grupparbete, med seminarier och föreläsningar som stöd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin