Digitalisering i vattensektorn

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1HY215

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskap om planering och genomförande av digitalisering inom vattensektorn och vilka möjligheter och utmaningar som den innebär. I kursen ingår även analysmetoder av tidserier för trender, periodicitet och extremvärden i insamlade data.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin