Organisk kemi II

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB420

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om sambandet mellan organiska ämnens struktur, deras fysikaliska egenskaper och reaktivitet, samt kunna diskutera viktiga reaktionsmekanismer. Praktiska övningar: Litteratursökning, planering och genomförande av grundläggande organiska transformationer inklusive riskbedömning, dokumentation och redovisning av resultat. Användning av för organisk kemi relevanta spektroskopiska och kromatografiska tekniker.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin