Strukturoptimering för additiv tillverkning I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TM103

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Målfunktioner, begränsningar, optimeringsalgoritmer, numerisk implementering och problemlösning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin