Dietetik och klinisk nutrition II: Diabetes mellitus och njursjukdom

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK027

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen fördjupar kunskapen kring sjukdomslära samt kost- och nutritionsbehandling vid olika former av diabetes mellitus, graviditetsdiabetes, njursjukdomar och dialysbehandling. Den teoretiska bakgrunden såväl som den praktiska tillämpningen av kost- och näringsrekommendationer vid diabetes och njursjukdom lyfts fram och diskuteras. Kännedom om hela sjukvårdsteamets roll liksom det patientcentrerade förhållningssättet diskuteras. Kunskap kring dokumentationens betydelse.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin