Informationssystem B: Informations- och IT-säkerhet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS052

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Dagens organisationer är alltmer beroende av information och IT i sin verksamhet, men samtidigt är de mera utsatta för olika säkerhetshot än tidigare. Kursen introducerar en helhetssyn på informations- och IT-säkerhet samt hur viktigt det är med ett fungerande ledningssystem för informationssäkerhet. Kursen tar upp olika möjliga hot och risker, samt hur dessa kan förebyggas bland annat genom informationsklassning, riskanalys, kontinuitetsplanering och incidenthantering. Dessutom introduceras tekniska skyddsåtgärder, såsom kryptotekniker, certifikathantering och systemsäkerhetsåtgärder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin