Grundläggande människa-datorinteraktion

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IV061

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till ämnet människa-datorinteraktion. Speciell tonvikt läggs på faktorer som har betydelse för att skapa ett välfungerande system ur ett organisatoriskt perspektiv. I det ingår att kunna diskutera ett systems användbarhet, interaktionsdesign och användarcentrering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin