Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FB031

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger en förståelse för hur man utvecklar ett proteinbaserat biologiskt läkemedel och tar vid efter att ett första förslag till design av detta har utformats. Du kommer att få arbeta med att designa experiment som tar reda på om det biologiska läkemedlet har den förväntade effekten, samt hur du på djupet ska formulera vilken indikation du ska behandla och vilka diagnostiska verktyg som kan utformas för att hitta rätt patientgrupp. Kursen tar även upp tumörer och autoimmuna sjukdomar som mål för biologiska läkemedel samt aspekter som processutveckling och hälsoekonomi.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin