Utbildningspolitik, styrning och utvärdering

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE059

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Utbildningspolitik på nationell och internationell nivå är framför allt genom skolreformer länkad till den lokala skolverksamheten. Kursen tar sin utgångspunkt i aktuella svenska skolreformer och ger dig en fördjupad utbildningspolitisk förståelse. Ur ett läroplansteoretiskt och historiskt perspektiv berörs utbildningspolitiken och dess konsekvenser för skolan. I kursen läggs särskild vikt vid hur utvärdering använts som ett politiskt instrument för styrning av skolan.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll..

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin