Avancerad fältkurs i arkeologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5AR767

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen är forskningsinriktad och fokuserar på hur fältarkeologi kan problematisera relevanta frågeställningar. Du medverkar vid planeringen av utgrävningen/undersökningen i samråd med projektansvarig/kursansvarig och har tydligt definierade ansvarsområden vid utförandet av verksamheten och efterföljande fyndhantering, analys och rapportskrivning. Vikt läggs också vid förmedling av arkeologisk kunskap i olika medier. Observera att du måste vara beredd på att arbeta med manualer och arkeologiska föreskrifter på svenska samt ha förståelse för svensk arkeologisk terminologi.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin