Att förstå USA: centrala frågor i amerikansk samhällsutveckling

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN570

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

USA spelar en stor roll i dagens samhälle, men vår kunskap om landet är paradoxalt nog ofta baserad på mediala rapporter och kulturella stereotyper. Denna kurs, som riktar sig till studenter inom hela humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, ger en fördjupad förståelse av landet och undersöker centrala aspekter av USA:s samhällsutveckling i historiska och samtida perspektiv inom amerikansk historia, politik och kultur. I fokus står tre övergripande teman: expansionism - geografiskt, politiskt och idémässigt - rasrelationer, samt frihet och demokrati. Dessa teman undersöks genom tvärvetenskapliga angreppsätt och ny forskning inom området. Som utgångspunkt för de tematiska perspektiven ges en introducerande översikt om historisk och politisk förändring i det område som idag utgör USA, med betoning på perioden från 1500-talet till idag.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin