Historia A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5HA302

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Hur uppstod sociala klyftor och politisk makt? Var medeltiden verkligen så mörk och vad har moderniseringen inneburit för världens samhällen? Dessa och många andra frågor söker vi svaren på. Målet är att du ska tänka historiskt och lära dig jämföra och förstå historiska processer, fenomen och perspektiv under de senaste årtusendena. Under utbildningen söker vi breda, djupa och nyanserade svar på frågorna med hjälp av både praktiska övningar och föreläsningar.

Utbildningen handlar mycket om källkritik och kommer också att utveckla din förmåga till kritiskt tänkande. Du får träna på att argumentera kritiskt och konstruktivt om olika perspektiv i historieskrivning och ge exempel på historieämnets etiska aspekter och dess roll i samhället.

A-kursen i historia kan vara inledningen på fördjupade studier i historia men kursen är också ett mycket bra komplement till andra ämnen, som sociologi, statsvetenskap, etnologi eller juridik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin