Språkkontakt och språkförändring

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LN137

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger en översikt över språkkontakt, flerspråkighet och de typer av språkförändring som kan uppstå genom språkkontakt. Det görs genom att diskutera begrepp som flerspråkighet (kort- och långvarig flerspråkighet och dess påverkan på språket, allmängiltiga mönster för hur språksystem utövar inflytande på varandra ur språkets, individens och samhällets synvinkel), lån, kodväxling, diglossi och kodblandning, pidgin- och kreolspråk, språkdöd. Dessutom ger kursen inblick i några teoretiska modeller för språkkontakt och språkförändring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin