Språk, kultur och tanke

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN245

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ska ge en översikt över språk- och kulturmöten genom en presentation av språkvetenskaplig forskning inom dessa områden. Dessa är bland annat tvärkulturell semantik och pragmatik, tvärspråkliga samtalsstilar, språk och tanke, språk, kultur och litteratur, kulturella aspekter på översättning och tolkning, språkanvändning i flerspråkiga miljöer samt diskussion av ett antal konkreta fallstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin