Andraspråksinlärningsforskning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LN274

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupad kunskap om centrala frågeställningar, teorier och undersökningsmetoder som är gällande i modern andraspråksinlärningsforskning, med fokus på inlärarens språkutveckling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin