Andraspråksinlärningsforskning

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5LN274

Huvudgrupp 1

Puig-Mayenco, Eloi, González Alonso, Jorge & Rothman, Jason. 2020. "A systematic review of transfer studies in third language acquisition". Second Language Research 36(1): 31-64.

Annan litteratur kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin