Historisk lingvistik (avancerad nivå)

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LN931

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en introduktion till språkförändring från ett historiskt perspektiv samt kännedom om viktigare teorier om språkförändringar. Kursen behandlar teorier i historisk-komparativ språkforskning och dess metoder såsom den komparativa metoden och intern rekonstruktion samt metodernas tillämplighet och räckvidd. Utöver det behandlas ljudförändringar och ljudlagsbegreppet, form- och betydelseförändringar och etymologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin