Musikteori 2

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5MU137

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1: Generalbassats, 3 hp

Delkursen behandlar de grundläggande reglerna i generalbasnotation ("basso continuo"). Generalbas var ett mycket vanligt sätt att notera ackompanjemang på under, i synnerhet, barocken. Du får i kursen pröva på att skriva ut en fyrstämmig sats utifrån en generalbasstämma.

Delkurs 2: Satslära och harmonisk analys, 4 hp

Delkurs 2 är en direkt fortsättning på den föregående kursen Musikteori 1. I takt med att du denna gång leds in på 1800-talets och romantikens harmonilära, så blir harmoniken mer avancerad och tonartsutvikningar allt vanligare.

Delkurs 3: Instrumentationens grunder, 2 hp

Under kursen får du en grundläggande introduktion till instrumentation. Du får utifrån tydliga instruktioner fördela stämmor i ett musikstycke mellan olika instrument i en typisk klassisk orkesteruppsättning från andra halvan av 1700-talet.

Delkurs 4: Musikanalys, 6 hp

I sista delkursen får du en introduktion till hur man som musikvetare går till väga för att analysera musik i skrift. Kursen avslutas med att du får skriva en egen musikanalys av ett musikstycke i valfri genre. Här lämnas du relativt fri att tillämpa den teoretiska kunskap som plockats upp under de olika delkurserna.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Distanskursens upplägg: Distanskursen kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Allt lektionsmaterial finns i kursen. Inga sammankomster eller fasta tider förekommer. Examination på kursen sker löpande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin