Polska II

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5PL001

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

I den här kursen fortsätter du utveckla ditt ordförråd på polska och du lär dig också mer om grannlandet Polen. Polska II består av två delar, dels Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp, dels Polenkunskap, 7,5 hp. Dessa delkurser går delvis parallellt. Under den första delen fortsätter du lära dig språket för att kunna använda det på ett grammatiskt och stilistiskt korrekt sätt i praktiken, både skriftligt och muntligt. Under den andra delen får du lära dig mer om grannlandets geografi, historia och kulturhistoria såsom litteratur, film, musik, olika traditioner och kända polacker genom tiderna. Även aktuella händelser i dagens Polen tas upp.

Kursen går på halvfart men kräver en hel del självständigt arbete.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Online seminarier kan förekomma. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom inlämningsuppgifter och sluttentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin