Polsk migrantlitteratur i världen efter 1945

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5PL014

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Polska

Om kursen

Kursen ger fördjupande kunskaper i den polska samtida så kallade migrantlitteraturens utveckling samt en genomgång av teoretiska och metodologiska utgångspunkter vid beskrivning och analys av migrantlitteratur. Du kommer att lära dig om huvuddragen i den polska migrantlitteraturens utveckling och om teoribildningar kring begreppet. Vi kommer även att analysera migrantlitteratur i en specifik kulturell och samhällelig kontext.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin