Spel och samhälle

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SD303

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Om du vill få en bättre förståelse för hur spel påverkar människor, kultur och samhälle, då här det här en kurs för dig!

Spel är en viktig del av dagens samhälle. De skapas och spelas inom ramen för en teknologisk och ekonomisk infrastruktur. Den här kursen går närmare in på både hur spel influeras av samhället och hur spelen i sig själva influerar detsamma. De här aspekterna är viktiga för alla reflekterande designers som vill förstå sitt medium och dess inverkan. De är också viktiga för utbildare, beslutsfattare och andra yrkeskunniga som arbetar med eller blir påverkade av spel.

I kursen diskuterar vi frågor kring:

  • hållbarhet, både i termer av miljö och rättvisa arbetsvillkor
  • mörk design och spelberoende
  • marknaden bakom spelproduktion under plattformskapitalism
  • kritiskt tänkande och läskunnighet
  • radikalisering och rekrytering i spel-communities
  • krig, nationalism och fascism.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin