Atmosfärsfysik

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1ME401

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudlitteratur

Radiation in the Atmosphere: A Course in Theoretical Meteorology

W. Zdunkowski, Thomas R. Trautmann och Andreas Bott, Cambridge University Press; 1 edition (31 Mar 2007)

Rekommenderad bredvidläsning för studerande utan tidigare meteorologikunskaper

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin