Ingenjörsetik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TE687

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Andersson, Dan-Erik; Lennerfors, Thomas Taro, Etik, 1. uppl., Malmö, Liber, 2011Obligatorisk
  • Harris, Charles E.; Pritchard, Michael S.; Rabins, Michael J., Engineering ethics: concepts and cases, 2. ed., Belmont, Wadsworth, cop. 2000Obligatorisk

Urval av artiklar och fallbeskrivningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin