Journalistik, globala medier och samhälle

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV132

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Charles, Alec: 2014. The End of Journalism Version 2.0: Industry, Technology and Politics. Oxford: Peter Lang. E-book.

Ytterligare läsning från bokkapitel och artiklar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin