Individ, organisation och ledarskap

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FE030

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A.; Campbell, Timothy T., Organizational behaviour, Second edition., New York, Pearson, 2017Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin