Materialkännedom

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TE656

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Hänvisningar till relevant litteratur, såsom länkar till web-sidor, artiklar och böcker, lämnas ut i samband med kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin