Journalistik, globala medier och samhälle

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV132

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ytterligare artiklar och bokkapitel tillkommer, ca 150 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin