Journalistik, globala medier och samhälle

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV132

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar och bokkapitel tillkommer, ca 200 sidor.

Rekommenderad litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin