Ingenjörsetik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TE687

Huvudgrupp 1

  • Lennerfors, Thomas Taro, Etik för ingenjörer, Första upplagan, Lund, Studentlitteratur, [2019]
  • Lennerfors, Thomas Taro, Ethics in engineering, First edition, Lund, Studentlitteratur, [2019] (Detta är för engelskspråkiga studenter)

Urval av artiklar och fallbeskrivningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin