Beräkningsvetenskap, bryggningskurs

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TD044

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Huvudgrupp 2

Scientific Computing II, complements and exercises, TDB, 2006.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin